Projekty unijne

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Projekt pt. "Implementacja wyników prac badawczo-rozwojowych celem wdrożenia dwóch nowych usług opartych o innowacyjny system Primalife"

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Poddziałanie 2.2.1 – Inwestycje Profilowane

Nr wniosku: RPPM.02.02.01-22-0208/17

*Cel projektu: *Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Drej Kaźmierczak Sp. J. na krajowym i międzynarodowym rynku poprzez włączenie do oferty dwóch nowych z punktu widzenia firmy i rynku usług - usługi pakietów online oraz usługi franczyzy marki Primalife - opartych o innowacyjne rozwiązanie z zakresu ICT.

*Wartość wydatków kwalifikowanych projektu: *857 000,00 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 342 714,30 zł.