Praktycznie każdy doświadczył w życiu sytuacji, w której przynajmniej jeden współpracownik miał trudny charakter. Taka sytuacja znacznie utrudnia pracę całego zespołu. Toksyczny pracownik to zwykle osoba, która ma w sobie dużo złości, lęku i niezadowolenia, dlatego jest wrogo nastawiona i nie okazuje szacunku innym.

Problematyczny pracownik

Często przez swoją postawę taki pracownik tłumi zapał innych, podcina im skrzydła, osłabia zaangażowanie. W rezultacie doprowadza do tego, że pracuje im się dużo gorzej, a atmosfera w firmie jest ciężka do wytrzymania. Co robić w takich sytuacjach? Jak radzić sobie z takimi konfliktowymi osobami?

Przede wszystkim, nie należy obwiniać siebie o złe zachowanie osoby toksycznej. Należy uświadomić sobie, że to ona ma problem, gdyż nie radzi sobie z własnymi emocjami. Podczas rozmowy z osobą konfliktową, należy opierać się na potwierdzonych informacjach i faktach oraz podchodzić do takiego współpracownika z dużym dystansem i spokojem. Można spróbować szczerze porozmawiać na temat jego zachowania, uważając, by taka rozmowa nie wprowadziła dodatkowych negatywnych emocji i nie pogorszyła relacji. Jeśli nic nie pomaga, powinno się poinformować pracodawcę o trudnym do zniesienia zachowaniu danej osoby, podkreślając jej negatywny wpływ na pozostałych pracowników.

Rola szefa

Konfliktowe osoby w przedsiębiorstwie nie tylko wpływają negatywnie na innych pracowników, ale także na wizerunek jednostki i szefa. Co w takiej sytuacji może zrobić pracodawca? Początkowo powinien przez jakiś czas poprzyglądać się dokładniej danej osobie i przeanalizować jej zachowanie. Jest to niezbędne, ponieważ zbyt pochopna decyzja może pogorszyć sytuację i zaszkodzić wielu osobom. Na podstawie obserwacji zdobędzie dowody „nie do podważenia”, które będą konkretnymi argumentami w rozmowie z pracownikiem. Być może pomogłoby szkolenie psychologiczne z "pracy w grupie" czy "radzenia sobie z emocjami"? Może konfliktowość tej osoby wynika z frustrujących problemów prywatnych? Tego trzeba się dowiedzieć. W przypadku, jeżeli osoba konfliktowa ewidentnie nie wykazuje chęci dogadania się z grupą, wówczas zwierzchnik powinien podjąć decyzję o przeniesieniu jej do innego działu lub ewentualnie zwolnieniu.

Podsumowując, nie należy "obojętnie przechodzić" koło osób, które generują konflikty i ciężką atmosferę w pracy. Trzeba z nimi jak najszybciej dojść do porozumienia, ponieważ atmosfera w pracy, w dużym stopniu przekłada się na efektywność pracowników, a w konsekwencji na sukces całej firmy.